Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Trước khi được phê duyệt, các đại biểu đã bàn thảo tại hội trường, trong đó trình diễn.# Sự đồng tình cao với những rứa, núm của thị thành trong việc thực hành nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2014. Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng đô thị đã đạt được những kết quả về CCHC, bảo đảm an ninh trật tự, xuất khẩu khởi sắc, thu ngân sách tăng hơn cùng kỳ năm 2013, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát…

Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội.

Tuy nhiên, các đại biểu HĐND kiến nghị thành thị tiếp kiến nghiên cứu căn nguyên  vì sao kinh tế 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2013 và chưa tương hợp với vị trí của Thủ đô, trên cơ sở này đưa ra các giải pháp tiếp theo để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó chú trọng vào ngành công nghiệp, vấn các dự án đầu tư.

>>> Xem thêm:dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội

Ngoài ra, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị đô thị quan hoài hơn đến mảng văn hóa, từng lớp, cần có đầu tư, chỉ đạo và đánh giá những nội dung cụ thể trong mảng này; tụ tập tuyên truyền về 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được công nhận là thị thành vì hòa bình. Đặc biệt, quảng bá Thủ đô Hà Nội, thành phố duy nhất của châu Á được công nhận là thành phố vì hòa bình, để dân chúng hiểu ý nghĩa nghĩa của thị thành được xác nhận thành thị vì hòa bình, thành thị nghìn năm tuổi. Đồng thời, đây  là dịp để quản bá cuốn khách du lịch. Đối đối với chương trình xây dựng nông thôn mới các đại biểu đề nghị thành thị có nghiên cứu đánh giá hiệu quả của các cơ chế, chính sách phục vụ cho việc xây dựng nông thôn mới….

>>> Xem thêm:dịch vụ kê khai thuế


Nghị Quyết, nêu rõ 6 tháng cuối năm 2014, các cấp, ngành, doanh nghiệp và Nhân dân thủ đô cần phấn đấu cao nhất để hoàn tất đích, nhiệm vụ của kế hoạch cả năm, trung tâm tiếp theo là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tương trợ thị trường và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp trọng điểm đề ra từ đầu năm, cần tập hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp gồm:


Tương trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhiệm vụ sản xuất kinh dinh tập kết vào 7 nhóm giải pháp như: Cải thiện môi trường đầu tư, sinh sản kinh doanh và nâng cao chỉ số CPI, tương trợ thị trường, giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh dinh, tiếp kiến tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đẩy mạnh đấu giá đất để huy động vốn cho phát triển KT-XH; khai triển các biện pháp tương trợ doanh nghiệp ứng phó với diễn biến bất lợi do tình hình Biển Đông…; khai triển quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, đẩy mạnh đầu tư; tiếp kiến  đẩy nhanh công tác quy hoạch; tăng cường quản lý thứ tự, xây dựng tỉnh thành, quản lý đất đai, môi trường; thực hành tốt công tác phòng chống lụt bão và kế hoạch sản xuất vụ mùa 2014, vụ đông 2014-2015; phát triển các lĩnh vực văn hóa - tầng lớp và đảm bảo an sinh; tiếp chuyện xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn tầng lớp, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; đẩy mạnh cải cách hành chính; công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết đơn thư cáo giác.

>>> Xem thêm:dịch vụ kế toán doanh nghiệp


Đối với nhiệm vụ giải pháp trong điều hành ngân sách thành phố 6 tháng cuối năm cần tăng cường về quản lý thu, khẩn hoang nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, kiểm soát chặt chịa việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tổ chức điều hành chi ngân sách chặt chẽ, hà tiện, hiệu quả; chủ động xếp đặt, điều chỉnh nhiệm vụ chi phù hợp với khả ăng thu ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách; hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công, đặc biệt là quản lý tài chính đối với quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; các cấp, các ngành rà soát, đảm bảo thanh toán nợ xây dựng căn bản, không làm nảy nợ mới…

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top