Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: internet

Theo ít tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2014, ngành thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh thế giới và khu vực vẫn còn không ít rủi ro, thách thức. Trong nước, dù rằng kinh tế vĩ mô tiếp chuyện ổn định theo chiều hướng tốt, tuy nhiên, găng trên Biển Đông đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Dù rằng gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo điều hành hình liệt, linh hoạt của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT được hiện dưới nhiều hình thức đa dạng đã kịp thời nắm bắt để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp (DN).

Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp

Với việc thẳng tắp soát, đối chiếu tình hình thực  tiễn với hệ thống dữ liệu của ngành đảm bảo nắm bắt, quản lý và đôn đốc kê khai thuế chính xác, kịp thời, đến nay tỷ lệ nộp đúng hạn tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt đạt 90,6%, tờ khai thuế Thu nhập DN (TNDN) tạm tính đạt 91,3%, tờ khai quyết toán thuế TNDN đạt 89,8%. Trong 6 tháng đầu năm, cơ thuế quan các cấp đã thanh tra, rà được gần 21.000 DN, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, rà là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ 6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ. Riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, từ đầu năm đến nay, ngành thuế đã tiến hành thanh tra, rà 557 DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, qua đó đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng.

Đối với công tác thu nợ, ứng dụng phương thức đã giao chỉ tiêu thu nợ, nghĩa vụ soát, phân loại nợ để đôn đốc, nhắc NNT cho từng đơn vị, toàn ngành đã thu được 17.500 tỷ đồng (ứng 29%) số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2013 chuyển sang. Đặc biệt, với ráng đẩy mạnh tiến độ triển khai công tác canh tân và đương đại hóa, Tổng cục Thuế đã kết hợp với nhà băng Đầu tư và phát triển Việt Nam thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh cho hơn 200 DN với số tiền trên 115 tỷ đồng. Việc kê khai thuế qua mạng Internet và mở mang thu thuế qua hệ thống các ngân hàng thương nghiệp cũng đã được tăng cường, theo đó đến nay đã có 367.000 DN thực hiện gửi tờ khai qua mạng, dịch vụ nộp thuế được triển khai tại 20 nhà băng với số thu hơn 90.000 tỷ đồng.

Nhờ khai triển đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm nên kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm của toàn ngành thuế ước đạt 335.090 tỷ đồng, bằng 53,7% so với dự toán, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong đó, thu nội địa trừ dầu ước đạt 280.653 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 264.123 tỷ đồng, bằng 52,5% so với dự toán, bằng 48% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Có 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán; 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ.

Công ty dịch vụ kế toán thuế

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc hạ những thành tựu mà ngành thuế đã đạt được, đồng thời nhấc toàn ngành không  vội chủ quan, thỏa mãn bởi nền kinh tế vẫn còn nhiều rủi ro, tổng cầu vẫn đang ở mức thấp, DN khó tiếp cận vốn, tăng trưởng tín dụng 6 tháng mới đạt 2,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, gây khó khăn cho sinh sản. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính còn rườm rà, số giờ nộp thuế ở Việt Nam hiện cao gấp 4,95 lần các nước OECD và cao gấp 5,1 lần các nước trong khu vực ASEAN+6 đã ảnh hưởng lớn đến vấn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, những bao tay liên tưởng đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam còn nối kéo dài sẽ tác động xấu hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kì tới.

Trong bối cảnh đó, để thực hành được đích đề ra trong năm 2014, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị ngành thuế cần tổ chức, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03 của Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, tạo thuận tiện cho DN, xem đây là một trong những tiêu chí quan yếu để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ thuế quan.

Tổng cục Thuế cần huy động nguồn lực thực hành quyết liệt kế hoạch thanh tra, rà soát, chống thất thu ngân sách và nợ đọng thuế; coi trọng công tác phân tách, dự báo, rà và đánh giá những nhân tố tác động đến nguồn thu để tư vấn kịp thời với UBND các cấp về những giải pháp, cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo tiện lợi cho sản xuất kinh doanh. Cơ thuế quan các cấp cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, rà lại các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý nhằm giảm thiểu thủ tục quấy quả cho NNT, đồng thời khai triển có hiệu quyết nghị 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh dinh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhà nước. Về công tác tuyên truyền, cần nối tổ chức đối thoại, hỗ trợ DN, đồng thời nghiên cứu đổi thay phương pháp tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hạp các vùng miền khác nhau.

Làm báo cáo thuế hàng tháng

tiếp chuyện thực hành lộ trình, chiến lược canh tân thuế 2011-2020 đã được Chính phủ duyệt y, trong đó, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng theo hướng mở mang về số lượng và nâng cao về chất lượng, phấn đấu cuối năm 2014 có 90% số DN kê khai thuế qua mạng. Về công tác cán bộ cần xếp đặt lại hệ thống thanh tra thuế các cấp, đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tại lại nguồn nhân lực, tẩm bổ tri thức chuyên sâu theo từng chức năng quản lý; đào tạo kiến thức chuyên ngành cho cán bộ trẻ có chuyên môn tốt có năng lực phát triển đề cao nghĩa vụ người đứng đầu. Với các giải pháp đó, cộng với quyết tâm của hơn 4 vạn cán bộ công chức toàn ngành, vị thủ lĩnh ngành tài chính tin tức.#, Ngành thuế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo tapchithue.Com.Vn

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top