Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Các chỉ số thống kê cho thấy, tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu công nghiệp trong 7 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước (%):

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

 

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán

 

Về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), so với cùng kỳ năm trước đã có xu hướng cao hơn (quý I tăng 5,3%, quý II tăng 6,9%, 7 tháng tăng 6,2%, cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước). Đây là xu hướng hăng hái, cho thấy sinh sản công nghiệp bớt khó khăn hơn và là tín hiệu khả quan để công nghiệp có thể tăng trưởng cao hơn trong thời gian tới, đóng góp tốt hơn cho quờ nền kinh tế (quý I, GDP do ngành Công nghiệp tạo ra chỉ tăng 4,88%, thấp hơn tốc độ tăng 5,09% của tất cả nền kinh tế, 6 tháng tăng 5,45%, cao hơn tốc độ tăng 5,18% của ắt nền kinh tế).

 

>>> Xem thêm: công ty dịch vụ kế toán thuế

 

Trong toàn  ngành Công nghiệp, công nghiệp khai khoáng giảm, trong đó công nghiệp phá hoang than giảm sâu cũng là dấu hiệu hăng hái, bởi giảm là hiệp với chủ trương của Chính phủ tằn tiện tài nguyên khoáng sản cho đất nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo-ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn ngành công nghiệp và được coi là một trong những tiêu chí để xét xem một nước đã chuyển thành nước công nghiệp hay chưa - đã tăng cao hơn tốc độ chung của toàn ngành (tăng 8,1% so với tăng 6,2%) và đó là xu hướng tích cực. Trong ngành này, một số ngành cụ thể tăng khá, như dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng, sinh sản kim khí, sản phẩm từ kim khí, điện tử máy tính, xe có động cơ, thiết bị điện, giấy và sản phẩm từ giấy... Trong các sản phẩm cốt tăng cao có thủy hải sản chế biến, sữa tươi, vải dệt, áo xống, giày dép, thép cán, ti vi, điện thoại di động, ô tô... Ngành Công nghiệp sinh sản và phân phối  điện tăng cao nhất, trong đó sản lượng điện sinh sản tăng khá. Đây là điều kiện để ổn định sản xuất, đời sống.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành Công nghiệp (tính trong 6 tháng) so với cùng kỳ năm trước tăng 8,8%, cao hơn con số ứng của cùng kỳ năm trước (tăng 8,3%). Trong đó có một số ngành có tốc độ tăng cao, như sản xuất da và sản phẩm có can  dự, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, kim loại đúc sẵn, xe có động cơ. Việc tiêu thụ tăng cao hơn là tín hiệu khả quan, bởi tiêu thụ thấp là một điểm nghẽn lớn trước đây. Tuy nhiên, một số ngành tiêu thụ còn tăng thấp, như chế biến thực phẩm, dệt, kim loại, hóa chất và sản phẩm hóa chất, giấy và sản phẩm từ giấy…

 

>>> Xem thêm: dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

 

Trong tổng tiêu thụ của cả nước, xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sản phẩm công nghiệp nói riêng đấu có tín hiệu khả quan (7 tháng tăng 14,1%). Trong đó xuất khẩu sản phẩm công nghiệp có tín hiệu khả quan hơn. Cụ thể trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp đạt khoảng 66,07 tỷ USD, chiếm 79,1% tổng kim ngạch xuất khẩu và tăng 14,7%, cao hơn tốc độ chung; trong đó hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp còn tăng cao hơn nữa. Trong các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu 7 tháng đầu năm, có một số mặt hàng đạt kim ngạch lớn và tăng khá, như: Điện thoại các loại và linh kiện 13,2 tỷ USD, tăng 13,9%; Dệt may 11,5 tỷ USD, tăng 19,4%; Giày dép 5,8 tỷ USD, tăng 21,8%; Máy móc, thiết bị, phương tiện, phụ tùng khác 4,1 tỷ USD, tăng 22,9%.

Tuy đạt được những tín hiệu khả quan, nhưng công nghiệp hiện vẫn còn những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ, trong đó đáng chú ý là hiệu quả và sức cạnh tranh của công nghiệp vẫn còn hạn chế, trong khi việc mở cửa, hội nhập sâu rộng hơn, đòi hỏi trình độ kỹ thuật, công nghệ phải cao hơn.

Minh Ngọc

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top