Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

  Người   lao động trực  tiếp: động lực của phong trào thi đua yêu nước  

Thi đua, khen thưởng là một công cụ quản lý quan trọng của nhà nước. Thi đua là một động lực của cách mạng, của sự phát triển, của công cuộc đổi mới. Công tác thi đua, khen thưởng là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng con người mới.

 

Thượng úy Nguyễn Tiến Hưng, Đội CSGT số 3, Công an TP Hà Nội giúp người cao tuổi qua đường. Ảnh: Phạm Hùng

Trong tổng số 271 cá nhân  dịch vụ kế toán trọn gói  được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen thì số lãnh đạo là 241 người (chiếm tới 89%), số người lao động trực tiếp được khen là 30 người (chiếm có 11%). Số lao động nữ là 63 người (chiếm 23,2%).

 

- Trong tổng số 31 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua thành phố thì số lãnh đạo là 29 người (chiếm tới 93,5%), số người lao động trực tiếp là 02 người (chiếm có 6,5%). Số lao động nữ là 07 người (chiếm 22,5%)


Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng TP phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các phong trào thi đua với hình thức phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, tránh hình thức. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, DN, cán bộ cơ sở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, chúng ta cũng nhìn thấy một thực tế đã và đang tồn tại nhiều bất cập trong công tác thi đua, khen thưởng ở thành phố Đà Nẵng, đó là tình trạng khen thưởng chủ yếu cho cán bộ lãnh đạo quản lý, ít  Dịch vụ kê khai thuế  khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất.

 

  Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013  

Ngày 01/7/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

 

Nghị định gồm 30 điều, quy định chi tiết thi hành một số khoản của Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

  Cụ thể hóa nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.  

  Không  công ty dịch vụ kế toán  lấy danh hiệu thi đua làm cơ sở xét khen thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương  

  Đề cao đóng góp của hộ gia đình đối với địa phương, xã hội  

  Điều chỉnh, bổ sung thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng  

Ghị định bãi bỏ các Điều 4, 12, 13, 15; khoản 2 Điều 16; Khoản 3, 4, 5 Điều 20; Khoản 2, 3 Điều 21; Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41 và 49 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2014./.

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top