Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

  Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề cho lao động nông thôn  

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia, hỗ trợ của các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 

 

 


Quý II/2014, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi đã giảm 0,14% so với quý I; tỷ lệ thiếu việc làm cũng giảm được 0,31%. Tổng cục Thống kê nhận định, đây là kết quả của xu hướng tăng trưởng kinh tế cao lên của quý II so với quý I và của 6 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động đang làm việc theo nhóm ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực.

 

 

Quy định mới về chế độ nâng bậc lương

 

  1. Chế độ nâng bậc lương thường xuyên  

Điểm mới theo quy định của thông  công ty làm dịch vụ kế toán  tư là QNCN được phong, phiên quân hàm cấp Thiếu úy trở xuống; CNVC chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C của bảng 2, bảng 3 và bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bảng 4) quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, thì sau 2 năm đủ (24 tháng) giữ bậc lương trong nhóm, ngạch được xét nâng một bậc lương (quy định trước là 3 năm). QNCN được phong, phiên quân hàm cấp Trung úy trở lên, chưa  dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ  xếp bậc lương cuối cùng trong nhóm của bảng lương QNCN thuộc Quân đội nhân dân (bảng 7); CNVC chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại A0 đến loại A3 của bảng 2, bảng 3 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP, thì sau 3 năm đủ (36 tháng) giữ bậc lương trong nhóm, ngạch được xét nâng một bậc lương.

    Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên:    

    Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên:    

  2. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ  

Đối tượng trong suốt thời gian giữ bậc lương được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; không vi phạm kỷ luật và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trở lên) đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong nhóm, ngạch và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng.

Tỷ lệ QNCN, CNVC và lao động hợp đồng được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% (quy định trước là 5%) tổng số QNCN, CNVC và lao động hợp đồng thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích  công ty tư vấn quản lý thuế hà nội  xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng nhóm, ngạch.

  Tăng 5% lương cho thợ lò  

 

Việc tính lương tăng thêm được áp dụng từ ngày 1/7. Như vậy. Tính từ đầu năm đến nay, lương của thợ lò đã được điều chỉnh tăng 10%. Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV Vinacomin yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Vinacomin thực hiện nghiêm quyết định của tập đoàn để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top