Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà NộiViệc gia hạn, miễn, giảm thuế là hình thức tương trợ nguồn lực tài chính giúp doanh nghiệp giảm phí vay vốn, tương trợ cho hoạt động sản xuất - kinh dinh. Nguồn: internet


Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là loại hình doanh nghiệp chiếm phần đông và cốt (hơn 90%) trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. DNNVV có vai trò quan yếu trong giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giúp huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, xóa đói giảm nghèo… Hàng năm, DNNVV tạo thêm trên nửa triệu việc làm mới, dùng tới 51% cần lao xã hội và đóng góp hơn 40% GDP. Số tiền thuế và phí mà các DNNVV nộp vào NSNN tăng gần 20 lần sau 10 năm. DNNVV đã tạo ra 40% cơ hội cho dân cư tham gia đầu tư, huy động các khoản tiền đang phân tán, nhàn rỗi trong dân cư để hình thành các khoản vốn đầu tư cho sản xuất - kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Mục tiêu phát triển DNNVV thời đoạn 2011 - 2015 là thành lập mới 350.000 doanh nghiệp và phấn đấu đến ngày 31/12/2015, cả nước có khoảng 600.000 doanh nghiệp; trong đó, tỷ trọng xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn quốc; đầu tư của khu vực này chiếm khoảng 35% tổng vốn đầu tư toàn từng lớp; đóng góp 40% GDP; 30% tổng thu NSNN; tạo thêm 3,5 - 4 triệu việc làm mới.

>>> Xem thêm: làm báo cáo tài chính năm

Để đạt được mục tiêu phát triển DNNVV như trên, trong những  năm gần đây, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, xúc tiến sinh sản - kinh doanh như: giao hội giải quyết vấn đề tồn kho, nợ xấu, bất động sản, cũng như xây dựng mục tiêu dài hạn, giải quyết đổi mới cơ cấu kinh tế gắn với tăng trưởng, sắp xếp phân bổ vốn hợp lý, đặc biệt là đầu tư công; sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN); sắp đặt lại hệ thống tài chính (trọng điểm là các nhà băng thương nghiệp và các tổ chức tín dụng). Cùng với đó, tiếp kiến đổi mới hệ thống thiết chế và tụ tập hướng tới nguồn nhân công chất lượng cao sẽ tạo ra những điều kiện thuận tiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, trong đó có DNNVV.


Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/09/2012 về việc Phê duyệt kế hoạch phát triển DNNVV tuổi 2012 - 2015. Theo đó, Quyết định số 1231/QĐ-TTg đã đưa ra 8 nhóm giải pháp phát triển DNNVV gồm: (i) Hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và tháo lui khỏi thị trường của doanh nghiệp; (ii) hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả dùng vốn cho DNNVV; (iii) hỗ trợ đổi mới công nghệ và vận dụng công nghệ mới trong các DNNVV; (iv) Phát triển nguồn nhân công cho các DNNVV, tập hợp vào nâng cao năng lực quản trị cho các DNNVV; (v) Đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết, cụm ngành công nghiệp, tăng cường tiếp cận đất đai cho các DNNVV; (vi) Cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV và thúc đẩy mở mang thị trường cho DNNVV; (vii) Xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển DNNVV; (viii) Quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển DNNVV. Trong đó, tụ hợp ưu tiên vào những giải pháp cụ thể sau: Thành lập Quỹ hỗ trợ DNNVV; Đẩy mạnh các chương trình đổi mới áp dụng công nghệ, chú trọng phát triển công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm mới, trang thiết bị, máy móc hiện đại…; thể nghiệm xây dựng vườn ươm doanh nghiệp; thử nghiệm xây dựng mô hình tương trợ toàn diện cho DNNVV trong một số lĩnh vực; xúc tiến các liên kết kinh tế, cụm kết liên ngành.
Ngày 21/5/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về giải quyết, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, xúc tiến phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hành chiến thắng nhiệm vụ phát triển kinh tế - từng lớp của đất nước đến năm 2015. Chỉ thị yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương phải chỉ đạo sâu sát, thực hiện có kết quả những nhiệm vụ và giải pháp mà quyết nghị số 19/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh dinh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhà nước đã đề ra; xây dựng và thực hành cơ chế phối hợp chém đẹp, thiết thực, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý quốc gia hội tụ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Các bộ, ngành nối đẩy mạnh canh tân thủ tục hành chính; công khai và chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - tầng lớp của địa phương, quy hoạch dùng đất, quy hoạch phát triển ngành, nghề... Bảo đảm sự đồng bộ về ngành nghề giữa sản xuất và dịch vụ,  phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường.
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, tỉnh thành trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức khai triển đồng bộ các hoạt động tương trợ phát triển doanh nghiệp có trọng tâm, trọng tâm; tạo dựng kết liên ngành, vùng, giữa doanh nghiệp nhỏ với doanh nghiệp lớn, phát triển vững bền; khẩn trương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; giải quyết và đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: công ty dịch vụ kế toán ở hà nội

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phải bẩm Chính phủ để trình Quốc hội dự thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi; hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trong kì hạn sớm nhất đưa Quỹ Phát triển DNNVV thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động, để tăng thêm khả năng tiếp cận tín dụng cho DNNVV.
Bộ KH&ĐT chủ trì, kết hợp với Phòng thương nghiệp và Công nghiệp Việt  Nam tiếp kiến triển khai hoạt động đào tạo, bồi bổ nguồn nhân công cho các doanh nghiệp; chủ trì, kết hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan có liên tưởng trong việc điều phối và kết nối các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo đồng bộ, hợp nhất và hiệu quả.
Đáp chất vất của các đại biểu Quốc hội về các giải pháp tài chính giúp tháo gỡ khó khăn cho DNNVV, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong quý II/2014, Bộ Tài chính hoàn thiện chỉ dẫn về ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN. Song song, trong năm 2014, Bộ Tài chính trình Chính phủ giải pháp hỗ trợ thuế hoặc cơ chế thanh toán bù trừ đối với những doanh nghiệp sinh sản - kinh dinh đang gặp khó khăn về vốn do căn nguyên tồn kho, chưa được thanh quyết toán, giảm mức phạt chậm nộp thuế.

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán thuế

Để tạo thuận tiện cho việc triển khai thực hành các giải pháp hỗ trợ DNNVV vay vốn tại nhà băng thương nghiệp thông qua cơ chế bảo lãnh tín dụng, ngày 22/4/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BTC chỉ dẫn thực hành một số nội dung của Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho DNNVV vay vốn tại ngân hàng thương mại. Ngày 29/4/2014, Bộ Tài chính cũng đã công khai Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành Thông tư.
Bên cạnh đó, các giải pháp đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan cũng được Bộ Tài chính chỉ đạo thực hiện quyết liệt; đấu phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn tiện lợi cho doanh nghiệp phát triển sinh sản - kinh doanh.
Có thể nói, nhờ có những giải pháp đồng bộ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực DNNVV, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự hồi phục mạnh mẽ, tăng cả số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký hoạt động. Trong 4 tháng đầu năm 2014, cả nước có 25.729 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 143.408 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 16,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.
Đặc biệt, những giải pháp tương trợ của Chính phủ đã phát huy tác dụng tích cực, giúp nhiều doanh nghiệp phục hồi được hoạt động sinh sản - kinh dinh, điều này được trình bày qua con số 5.863 doanh nghiệp vượt qua được tình trạng khó khăn, quay trở lại hoạt động trên thị trường.
 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top