Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, tại Đại hội cổ đông vừa qua, STB đưa ra một số chỉ tiêu tài chính và an toàn hoạt động chủ yếu năm 2014: tổng tài sản đạt 183.000 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2013;dịch vụ kế toán thuếvốn chủ sở hữu đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 7% so năm 2013. Vốn điều lệ đạt 13.482 tỷ đồng, tăng 8,5% so năm 2013.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 160.500 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2013, tổng dư nợ cho vay đạt 124.600 tỷ đồng, tăng 13% so năm 2013, trong đó, cho vay bằng VNĐ tăng 17% so năm 2013.

Lợi nhuận trước thuế đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 6% so năm 2013. Tùy tình hình kinh tế vĩ mô diễn biến thuận hay bất lợi, chỉ tiêu này có thể tăng/giảm 10%;

Kiểm soát tỷ lệ nợ xấulàm báo cáo thuế hàng thángkhông quá 3%; tỷ lệ phân phối cổ tức từ 10%-12% vốn cổ phần.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín (Sacombank - STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2014.

Theo báo cáo này, tổng lợi nhuận trước thuế của STB là 793 tỷ đồng, thấp hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013, tương đương giảm 11%. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 620,8 tỷ đồng, giảm so với hơn 675 tỷ đồng cùng kỳ.

Hết quý I/2014, STB đã đạt được 26% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Thu nhập lãi thuần STB đạt 1.561 tỷ đồng, giảm 13,7% so cùng kỳ 2013. Trong quý I, STB trích 995 tỷ đồng cho chi phí hoạt động.

Cũng trong quý này, Sacombank lỗ hơn 121 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư, trong khi cùng kỳ 2013 vẫn có lãi hơn 15 tỷ đồng. Hoạy đông góp vốn, mua cổ phần quý I/2014 cũng lỗ gần 1,3 tỷ đồng sodịch vụ kế toán chuyên nghiệpvới lãi hơn 30,62 tỷ đồng cùng kỳ 2013.

Tổng tài sản tính đến hết quý I là 168.982 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 114.548 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng là 141.187 tỷ đồng.

Tại 31/3/2014, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,45% cuối năm trước lên 1,86%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 115 tỷ đồng.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top