Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

9h55 Mở rộng hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực

Kế hoạch sắp tới OceanBank sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với ngành Dầu khí, đặc biệt là các đơn vị có năng lực sản xuất kinh doanh tốt như BSR, PVEP, PVI

9h50: Năm 2014 - Tập trung xử lý nợ xấu

Mục tiêu năm 2014, OceanBank tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường kiểm soát chất lượng tin dụng, trích lập dự phòng rủi ro đảm bảo an toàn hệ thống. Cụ thể, theo kế hoạch của HĐQT, tỷ lệ nợ xấu năm 2014 vẫn ở mức an toàn dưới mức 3%.

9h30: Đẩy mạnh ngành hàng bán lẻ - Đã bán cổ phần cho 1 nhà đầu tư nước ngoài

Ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OceanBank cho biết ngân hàng đẩy mạnh mảng bán lẻ với kết quả kinh doanh khả quan: năm 2013, ngân hàng có 480.000 khách hàng, tăng trưởng 555% so với năm 2009; phát hànhdịch vụ kế toán thuế370.000 thẻ (tăng 3.700% so với 2009). Đồng thời OceanBank cũng đạt giải Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam trong 2 năm liên tiếp (2012, 2013).

Về việc bán cổ phần cho nhà đâu tư nước ngoài, chủ tịch Hà Văn Thắm cho biết OceanBank đã có 1 nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân) mua cổ phiếu với tỷ lệ 4,89%

Hômdịch vụ kế toánnay (29/4), Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2014. Trước thềm ĐHCĐ, các tài liệu ĐHCĐ của OceanBank chưa được công bố chi tiết, đặc biệt là về kế hoạch năm 2014 và nhiệm kỳ 2014 - 2018 sắp tới của ngân hàng.

Những nội dung quan trọng trong ĐHCĐ lần này gồm: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, tổng kết giai đoạn 2009 - 2013, mục tiêu hoạt động năm 2014 và thôngdịch vụ báo cáo thuếqua danh sách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top