Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Kho bạc thái nguyên

Cũng trong tháng 4, công tác chi ngân sách nhà nước đạt 1.382.495 triệu VND; lũy kế 3.960.332 triệu VND. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua hệ thống KBNN được thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, quy trình nghiệp vụ; đôn đốc các đơn vị thanh toán kịp thời các khoản tạm ứng.

Cùng với việc thực hiện nghiêm trong công tác thu, chi tiền mặt, KBNN cũng đã Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Tài chính, Thuế, NSNN giữa KBNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Thái Nguyên, Ngân hàng Agribank trên địa bàn theo chỉ đạo của KBNN. Bên cạnh đó, đã phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu thuế trực tiếp đối với các doanh nghiệp xây dựng, số thu thuế xây dựng cơ bản phát sinh trong tháng là 2.244  dịch vụ kế toán trọn gói  triệu VND; lũy kế 12.152 triệu VND.

Bên cạnh đó, KBNN Thái Nguyên đã tổ chức phục vụ 2.115 đơn vị với tổng số 14.537 tài khoản giao dịch trên tabmis, doanh số hoạt động 1 vế đến ngày 29/4/2014 là 86.017 tỷ đồng; đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu nhiệm vụ thu, chi NSNN.

Đặc biệt, trong lĩnh vực kiểm soát chi NSNN đã tiếp nhận và kiểm soát thanh toán kịp thời, chính xác hàng trăm ngàn hồ sơ chi thường xuyên và hồ sơ đầu tư xây dựng. Thông qua kiểm soát chi NSNN các đơn vị KBNN trong Tỉnh đã trả lại và yêu cầu hoàn thiện 12 bộ chứng từ,  dịch vụ kế toán thuế ở hà nội  số tiền 10.299 triệu đồng.

Theo thainguyentv.Vn

 

35% doanh nghiệp vừa và nhỏ khó tiếp cận vốn (13/05/2014)

 

Một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là do ngân hàng e ngại nợ xấu, điều kiện cho vay quá chặt chẽ, không phù hợp với DNNVV. Mặt khác, các DN còn có tâm lý e ngại lãi suất cao, hiệu quả  dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm  kinh doanh thấp, năng lực tài chính hạn chế…

Hiện nay các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả, năng lực cạnh tranh, tài chính, quản trị của khối DNNVV yếu kém, thiếu tài sản thế chấp và đặc biệt là các phía ngân hàng cũng rất dè dặt cho vay.

 

  Hiện tượng “thừa tiền thiếu vốn” lại một lần nữa được đánh lên hồi chuông khi tín dụng tiếp tục “tắc” trong 4 tháng đầu năm, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

 

Lãnh đạo nhiều ngân hàng cho biết, một nguyên nhân không thể giải ngân nữa là doanh nghiệp không đưa ra được phương án kinh doanh khả thi, trong khi ngân hàng không thể làm thay doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm 2, nhóm 3, tín dụng tắc nhưng không thể mạo hiểm cho vay.

 

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top