Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo ít do VFA công bố ngày 24/3, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ ngày 1-20/3 đạt 223.616 tấn, trị giá FOB đạt 97,450 triệu USD, trị giá CIF đạt 98,978 triệu USD.

Khối lượng giao hàng trên vượt xa mức 104.000 tấn của cùng kỳ tháng 2 khi xuất khẩu đạt thấp do có đợt nghỉ Tết Nguyên Đán.

VFA cho biết lũy kế xuấtdịch vụ kế toán trọn góikhẩu từ đầu năm đến ngày 20/3 đạt 859.119 tấn, trị giá FOBdịch vụ kế toán thuếđạt 371,045 triệu USD, trị giá CIF đạt 412,447 triệu USD.

Trong đợt giao hàng kể từ đầu tháng 3, Châu Á là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 153.887 tấn, chiếm 68,8% tổng khối lượng xuất khẩu gạo của cả nước, tiếp đến là Châu Mỹ với 60.907 tấn, chiếm 27,2%.

Gạo 4-10% tấm đạt khối lượng xuất khẩu lớn nhất trong tuổi này với 81.989 tấn, chiếmdịch vụ báo cáo thuế36,7% tổng khối lượng xuất khẩu, tiếp đến là gạo 15% tấm với 70.290 tấn, chiếm 31,4%, và gạo thơm các loại với 35.838 tấn, chiếm 16%.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top