Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Giá cổ phiếu VGS tuần qua có nhiều phiên tăng liên tục. Đạt mốc cao nhất vào phiên ngày 14/2 với giá chốt phiên là 7.900 đồng/cổ phiếu.

Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức (mã VGS) ban bố vắng tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2013.

Doanh thu thuần quý IV vừa qua của công ty bất ngờ giảm hơn 50% so với cùng kỳ 2012, chỉ đạt 414,76 tỷ đồng trong khi quý IV/2012 thu về 831,1 tỷ đồng.

Theo giải trình, mặcdịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nộidù doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ đã tăng hơn 400 triệu đồng nhưng do doanh thu từ bán hàng và bán thành phẩm lại lần lượt giảm hơn 266,7 và 151 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần quý cuối năm công ty giảm mạnh.

Giá vốn hàng bán quý IV/2013 giảm quá nửa so với giá của cùng kỳ 2012, chỉ còn 390,34 tỷ đồng.

Tuy thế, trừ đi các uổng và giá vốn hàng bán, lãi trước thuế VGS báo đạt 6,55 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức lãi 6,72 tỷ đồng của quý IV/2012. Lãi sau thuế giảm 0,97 tỷ đồng so với cùng kỳ, thu về 5,68 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần đạt 2185,26 tỷ đồng, giảm 22,43%, tương đương với mức giảm 631,82 tỷ đồng so vớicông ty kế toán tại hà nộinăm 2012.

Lợi nhuận trước thuế công ty thu về 14,19 tỷ đồng, tăng 1,24 tỷ đồng so với lợi nhuận 2012, Tuy vậy, VGS mới chỉ hoàn thành 94,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà Hội đồng quản trị đã đề ra.

Lũy kế lợi nhuận sau thuế 2013 VGS báo đạt 12,59 tỷ đồng, tăng 0,2 tỷ đồng so với năm 2012 và đạt 93,2% kế hoạch đặt ra đầu năm là 13,5 tỷ đồng.

Lượng hàng tồn kho của công ty đã giảm hơn 15% vào quý cuối năm. Đầu năm, tồn kho của VGS là 213,08 tỷ đồng, đến cuối năm chỉ còn 181,14 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm hơn 202 tỷ đồng. Đầu năm, con số nợ là 791,23 tỷ đồng, cuối năm chỉ còn 588,7 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu VGS tuần qua có nhiều phiên tăng liên tiếp. Đạt mốc cao nhất vào phiên ngày 14/2 với giá chốt phiên là 7.900 đồng/cổ phiếu.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top