Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/3/2014 tới đây, nhà băng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank - STB) sẽ bầu Chủ tịch hội đồng quản trị mới và Sacombank đang chuẩn bị trình ngân hàng Nhà nước đề án sáp nhập với ngân hàng TMCP Phương Nam.

Theo ông Phạm Hữu Phú, từ đầu nhiệm kỳ hiện hành, Hội đồng quản trị nhà băng TMCP Xuất du nhập (Eximbank) có 11 người, qua thời gian biến động nay chỉ còn 7 người. Theo điều lệ của Eximbank, trong vòng 60 ngày phải bầu bổ sung cho đủ số người. Vừa qua Hội đồng quản trị Eximbank nhận thấy tình hình ở Sacombank đã ổn định và Eximbank cũng cần bổ sung thêm nhândịch vụ kế toán trọn góisự, nên đại diện Eximbank đã qua đây bàn thảo với Sacombank.

Ông Phạm Hữu Phú, chủ toạ Sacombank.

“Tôi sang Sacombank là theo sự phân công của Eximbank, nay về lại làm gì cũng phụ thuộc vào phân công của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông sắp tới (Eximbank sẽ họp đại hội đồng cổ đông vào ngày 28/4/2014)”, ông Phạm Hữu Phú san sẻ.

Theo ông Phạm Hữu Phú: Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông Sacombank cũng ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị lóng ngân hàng nhỏ để sáp nhập nếu thuận lợi. Sáp nhập với Phương Nam là thuận tiện vì nó tương đồng vốn dĩ, chủ sở hữu.

Ông Phạm Hữu Phú cho biết thêm, xét ở góc độ đầu tư tài chính, khoản đầu tư khoảng 10% cổ phần STB của Eximbank rất hiệu quả. Eximbank mua giá 16.000 đồng/cổ phiếu, sau các đợt chia tách, thưởng và trả cổ tức, giá vốn hiện còn 11.000 - 12.000 đồng/cổ phiếu. Quốc gia có chủ trương tái cấu trúc hệ thống nhà băng. Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông Sacombank cũng ủy nhiệm cho hội đồng quản trị quãng ngân hàng nhỏ để sáp nhập nếu thuận tiện. Sáp nhập với Phương Nam là thuận tiện vì nó tương đồng cựu, chủ sở hữu.

Phương Nam cũng nhận thấy họ tự tái cấu trúc là không khả thi, nên đã yêu cầu được sáp nhập vào Sacombank. Từ đó hai bên thống nhất nghiên cứu khả năng sáp nhập và có văn bản xin quan điểm nhà băng Nhà nước. Việc sáp nhập này đối với cả hai là tự nguyện, phù hợp với chủ trương của quốc gia.

Ông Phạm Hữu Phúdịch vụ kế toán thuếnhấn mạnh: như tôi đã nói hai ngân hàng mang dáng dấp một chủ sở hữu. Quyền quyết định sáp nhập là của Đại hội đồng cổ đông. Tình hình tài chính Phương Nam thế nào? Nợ xấu, vốn còn, vốn mất? Sacombank có “cõng” được Phương Nam?... Tất cả những câucông ty dịch vụ kế toánhỏi này sẽ phải được làm rõ trong đề án sáp nhập. Nếu sáp nhập làm Sacombank yếu đi thì tôi tin việc này sẽ không diễn ra.

Việc sáp nhập chỉ có thể khi hai ngân hàng nhập lại mà vẫn tiếp tục hoạt động ổn định, phát triển lên được thì nhà băng quốc gia (NHNN) mới chấp thuận. Đến giờ này đề án sáp nhập đang được ráo riết hoàn tất dù còn một số điểm băn khoăn.

Ông Phạm Hữu Phú khẳng định: “Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu chủ toạ mới. Còn tôi với nhân cách đại diện cho Eximbank, tôi quan tâm đến quyền lợi của cổ đông hơn. Tôi nghĩ các cổ đông Sacombank đều muốn đề án sáp nhập phải sáng tỏ, rõ ràng. Sáp nhập phải làm cho ngân hàng mạnh hơn. Thậm chí phải biết, ví dụ, sau hai năm nó mạnh hơn đến mức nào. Cổ đông Sacombank vững chắc không muốn “ôm” một ngân hàng yếu, rồi tụt lùi luôn. Thành ra Đại hội đồng cổ đông sẽ phải trao đổi, cân nhắc kỹ xem sáp nhập mang lại ích gì cho họ”./.

Theo TBKTSG

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top