Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Chương trình ứng dụng cho 3 loại sản phẩm tiền gửi dành cho khách hàng DN của ACB gồm: Tiền gửi có kỳ hạn lãi cuối kỳ; Tiền gửi có kỳ hạn định kỳ nhận lãi hàng tháng/quý; Tiền gửi kỳ hạn lãi suất linh hoạt. Theo đó, các DN có số tiền gửi tối thiểu đáp ứng thể lệ sẽ được quy đổi điểm khuyến mại ứng và khách hàng có thể đổi điểm để nhận nhiều phần quà giá trị như coupon tour du lịch, phiếu mua hàng điện tử gia dụng và voucher mua sắm trang sức có mệnh giá lên đến 200 triệu đồng. Ngoài ra, 200 khách hàng đầu tiên dự chương trình có thời cơ được tặng ngay phiếu mua hàng siêu thị trị giá 500.000 đồng.

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán thuế

“Tích lũy điểm – Kết tình thân” là một trong các chương trình khuyến mại hiện đang triển khai của ACB nhằm cung ứng các sản phẩm dịch vụ tốt nhất đến khách hàng cũng như hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa lợi ích tài chính từ nguồn tiền nhàn rỗi.
Quá trình phát triển của ACB:
Tuy kết quả hoạt động không như kỳ vọng nhưng ACB vẫn có mức độ tăng trưởng khả quan về huy động và cho vay VND. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 3% sau những biện pháp mạnh về thu hồi nợ, xử lý rủi ro tín dụng và bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). ACB cũng kéo giảm hệ số chi phí/thu nhập xuống còn khoảng 66%, giảm 7% so với năm 2012. Về nhân sự, quy mô được tinh giảm, và việc thay thế và bổ sung cấp quản lý được thực hành bộc trực. Màng lưới kênh phân phối cũng được sắp xếp lại theo quy định mới của Ngân hàng quốc gia. Tình hình hoạt động ba năm từ 2011 đến 2013 cũng được đánh giá lại và Chiến lược phát triển ACB cũng được điều chỉnh cho tuổi 2014 – 2018.

>>> Xem thêm: dịch vụ làm báo cáo tài chính


Hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ACB gồm mười thành viên và không tham dự điều hành trực tiếp. Hội đồng họp định kỳ hàng tháng/ quý để thảo luận các vấn đề hệ trọng đến hoạt động của Ngân hàng. Hội đồng có vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Ngân hàng, ấn định đích tài chính giao cho Ban điều hành. Hội đồng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành phê duyệt một số hội đồng và ban chuyên môn do Hội đồng thành lập như Ủy ban Nhân sự, Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Tín dụng, Ủy ban sơ tư, Ủy ban Chiến lược.
Ban Kiểm soát - Kiểm toán nội bộ
Ban Kiểm soát thực hành chức năng nhiệm vụ phê chuẩn việc tham dự các phiên họp và phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành trong các lĩnh vực giám sát hoạt động hệ thống; kiểm soát phí điều hành; giám định vắng tài chính của nhà băng và thống nhất với các công ty con.
Ban Kiểm soát sử dụng bộ máy kiểm toán nội bộ thực hiện công tác kiểm toán định kỳ theo kế hoạch và kiểm toán đột xuất theo định hướng rủi ro, kiểm toán theo yêu cầu ngoài kế hoạch của Ban Kiểm soát, của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán


Ban điều hành
Ban điều hành gồm có Tổng tổng giám đốc chung, sáu Phó Tổng Giám đốc phụ tá cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Công nghệ Thông tin. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các đích do HĐQT đề ra, bằng các kế hoạch và phương án kinh dinh, tư vấn cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top