Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2014

 

(ĐTCK) Theo số liệu thống kê Bộ Công thương vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2014 ước đạt 244.529 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ đạt 2.145.470 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong tháng 9, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 186,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 244,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 186,1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo nhóm ngành hàng hóa bán lẻ, hàng vật phẩm, văn hóa, giáo dục ước tính đạt 2,9 nghìn kế toán giá rẻ tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước và là nhóm hàng có tốc độ tăng cao nhất; hàng may mặc đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8%; nhiên liệu dọn dẹp sổ sách khác (trừ xăng dầu) đạt 4,4 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; nhóm hàng lương thực, thực phẩm đạt 51,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8%; xăng, dầu đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6%.

 

 

Theo số liệu thống kê Bộ Công thương vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 năm 2014 ước đạt 244.529 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tổng mức bán lẻ đạt 2.145.470 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ năm 2013.

Tuy nhiên, theo nhận định của Bộ Công thương, mức tăng này vẫn thấp hơn so với mức tăng 12,5% của năm ngoái và thấp so với cùng kỳ các năm trước. Các năm trước thông thường tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ thường tăng khoảng 17 - 22%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng nhận làm báo cáo thuế tại thanh xuân qua của khu vực kinh tế Nhà nước đạt 216,9 nghìn tỉ đồng, chiếm 10,1% tổng số và tăng 8,4%; kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1.855,9 nghìn tỉ đồng, chiếm 86,5%, tăng 11,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 72,6 nghìn tỉ đồng, chiếm 3,4%, tăng 21,6%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng, kinh doanh bán lẻ hàng hóa đạt 1.617,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 75,4% tổng số và tăng 10,7%; dịch vụ lưu trú ăn uống đạt 259,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 12,1% và tăng 11,9%; dịch vụ khác đạt 246,5 nghìn tỉ đồng, chiếm 11,5% và tăng 12,5%; du lịch lữ hành đạt 22,3 nghìn tỉ đồng, chiếm 1% và tăng 17,4%.

 

Nguyên nhân chủ yếu theo các chuyên gia thương mại, là do sức mua yếu. Nếu loại trừ yếu tố tăng giá, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng năm 2014 đạt mức tăng 6,22%.

 Xét về cơ cấu ngành kinh tế, ngành du lịch đạt mức tăng cao nhất là 17,4%; nhóm khách sạn, nhà hàng và dịch vụ đạt mức tăng vừa phải lần lượt là 11,9% và 12,5%; ngành thương nghiệp đạt mức tăng thấp nhất là 10,7%.

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top