Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Ảnh: Minh họa. Nguồn: Internet.

Theo quy định tại Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành thì việc chuyển quyền dùng đất thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh dinh chuyển quyền sử dụng đất được trừ giá đất theo các văn bản quy phạm pháp luật quy định từng thời kỳ khi xác định giá tính thuế GTGT.

Tuy nhiên, qua kiểm tra tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã nảy trường hợp như sau: Tháng 11-2010, DN A mua bất động sản của DN B. Theo đó, DN B xuất hóa đơn tính thuế GTGT bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất (không trừ giá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT). Cứ hóa đơn GTGT của DN B, DN A kê khai khấu trừ thuế và tháng 7-2011, DN này đã lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT gửi cơ quan Thuế quản lý trực tiếp. Căn cứ trên hồ sơ của DN A, cơ quan Thuế đã giải quyết hoàn thuế cho DN A (bao gồm cả số thuế GTGT của giá trị quyền sử dụng đất).

Khi thẩm tra hồ sơ hoàn thuế, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện bên bán là DN B đã kê khai nhưng chưa nộp thuế GTGT vào ngân sách quốc gia đối với hóa đơn xuất cho DN A. Nên chi, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý không chấp thuận cho DN A được hoàn thuế GTGT và thực hiện truy hoànhọc kế toán thực hànhthuế GTGT.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 540/TCT-CS đề nghị các cục Thuế thực hiện soát công tác hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp như trên để có hướng xử lý hợp nhất trên toàn quốc.

Mai Ka

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top