Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Tương trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Cục Thuế TP.HCM, đơn vị sẽ tập huấn, chỉ dẫn những quy định mới về chính sách thuế, như: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31-12-2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về thuế GTGT; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP dịch vụ làm báo cáo tài chính ngày 26-12-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17-1-2014 sửa đổi bổ sung Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn chứng từ (có hiệu lực từ 1-3-2014) và những điểm lưu ý về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2013.

Theo đó, từ ngày 3 đến hết ngày 7-3-2014, Cục Thuế TP.HCM tập huấn cho quờ doanh dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ nghiệp thuộc sự quản lý của văn phòng Cục Thuế và các doanh nghiệp trọng điểm (công ty TNHH, công ty CP, DNTN) do 24 chi cục thuế quận, huyện quản lý. Ngày 10-3-2014 Cục Thuế TP.HCM sẽ tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các phòng, chi cục thuế quận, huyện và công chức thuế thuộc các đơn vị.

Đây là hoạt động thường niên của Cục Thuế TP.HCM nhằm giúp dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hà nội doanh nghiệp và công chức thuế nắm bắt kịp thời các chính sách thuế mới và các nội dung về thuế có liên hệ đến quyết toán thuế. Đồng thời cũng là một trong những hoạt động chuẩn bị cho Tuần lễ tương trợ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân chủ nghĩa, thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2013 dự định sẽ được Cục Thuế TP.HCM tổ chức từ 24 đến ngày 30-3-2014.

Nguyễn Huế

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top