Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

   Phó Tổng giám đốc Agribank được điều làm Vụ trưởng Vụ Tín dụng   

 

 

Việc bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 6/6.

Ngày 09/6/2014, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN),  dịch vụ báo cáo tài chính  NHNN đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN.

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Đông - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN kể từ ngày 06/6/2014.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Tiến Đông là 5 năm kể từ ngày được điều động và bổ nhiệm.

 

Theo  dịch vụ kế toán doanh nghiệp  Quyết định số 1148/QĐ-NHNN ngày 06/6/2014 của Thống đốc NHNN, ông Nguyễn Tiến Đông - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc NHNN kể từ ngày 06/6/2014, thời hạn là 5 năm.

Như vậy, ông Nguyễn Tiến Đông lên thay vị trí của ông Nguyễn Viết Mạnh. Cùng ngày, ông Nguyễn Viết Mạnh được NHNN điều động và bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên của Agribank.

   Sau 'bão' sai phạm, Agribank có  học phần mềm kế toán misa  sếp mới đến từ BIDV và Vietcombank   

      

   Hội nghĩ công bố quyết định NHNN   

Hôm qua, ngày 9/6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Agribank

Theo đó, Agribank có 5 thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) và 2 Phó Tổng Giám đốc mới.

Sau khi bổ nhiệm, HĐTV của ngân hàng có 11 thành viên, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 9 Thành viên HĐTV. Ban điều hành của ngân hàng gồm Quyền Tổng Giám đốc và 5 Phó Tổng Giám đốc.

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top