Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Thứ trưởng Bộ công thương nghiệp Hồ Thi Kim Thoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

CôngThương - Hội nghị đã được nghe ông Ngô Quang Trung – Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương bẩm tóm tắt kết quả công tác khuyến công 7 tháng đầu năm 2014 và các nhiệm vụ giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2014 của các tỉnh, thị thành khu vực miền Trung Tây Nguyên.

 

>>> Xem thêm: làm sổ sách kế toán

 

Hồ hết các ý kiến đều đánh giá, hoạt động khuyến công đã góp một phần hăng hái vào thực hành kế hoạch sinh sản công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương và  khu vực, đặc biệt là là tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn, xúc tiến công nghiệp nông thôn tại các địa phương phát triển. Các đại biểu tham gia hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn còn tồn đọng và những duyên cớ của khó khăn, hạn chế của công tác khuyến công trong thời kì qua. Việc triển khai các hoạt động khuyến công ở các địa phương còn chồng chéo, kết hợp giữa địa phương và các đơn vị ban ngành còn chưa hiệu qua, đội ngũ các bộ khuyến công còn quá mỏng. Bên cạnh đó, chưa có màng lưới khuyến công ở cấp huyện, cấp cơ sở.

Đại biểu tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, các doanh nghiệp, cơ sở thực hành đề án khuyến công đa phần có quy mô nhỏ, thiếu vốn, năng lực thấp, trình độ quản lý yếu, tiếp cận thông tin chưa kịp thời, việc xây dựng đề án để tiếp cập nguồn vốn khuyến công trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, công tác đầu tư mở rộng sinh sản, đổi mới và vận dụng máy móc thiết bị mới trong sinh sản chưa đươc quan tâm nên công tác khảo sát, dạo kết hợp còn khó khăn

 

>>> Xem thêm: công ty làm dịch vụ kế toán tại hà nội

 

 

Theo đại diện của Sở Công Thương tỉnh Bình Định, hiện giờ việc khai triển các nội dung hoạt động khuyến công chưa được đa dạng và phong phú, quy mô và chất lượng các đề án khuyến công chưa được nâng cao và chưa có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp ở nông thôn. Hoạt  động khuyến công chưa phát huy vao trò trở thành cầu nối cho các đơn vị sinh sản công nghiệp cỡ thị trường, giới thiệu sản phẩm, liên doanh, kết liên đầu tư….Phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, tạo nhiều cơ hội cho các đơn vị sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, kinh dinh, năng lực cạnh tranh, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, chuyển biến gương mặt nông thôn.

Còn theo đại biêủKon Tum cho rằng, xuất phát điểm của các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đa phần còn thấp, cơ sở hạ tầng công nghiệp ở các tỉnh chưa được đầu tư hợp lý, công nghiệp nông thôn còn manh mún, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực quản lý yếu, thiếu thông báo, chưa lượng hết những khó khăn của nền kinh tế và diễn biến thị trường. Các sản phẩm chất lượng không cao, mẫu mã chưa phong khú, không đủ sức cạnh tranh với thị trường.

Tán thành với ý kiến trên, đại biểu tỉnh Ninh Thuận cũng cho rằng, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bản tỉnh có quy mô nhỏ, cốt là hộ gai đình, cơ sở sản xuất còn hạn chế nhiều mặt, áp dụng và ứng dụng máy móc thiết bị mới trong sản xuất còn yếu, công tác tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ còn chưa được quan tâm đúng mức.

 

>>> Xem thêm: dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

 

Hội nghị cũng đã bàn bạc những giải pháp, kiến  nghị để phát triển hoạt động khuyến công trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cho rằng, cần phải xây dựng chương trình khuyến công trọng điểm để tập kết thực hiện có hiệu quả, bên cạnh đó là phải xây dựng màng lưới hiệp tác viên khuyến công ở cấp cơ sở. Các cơ sở công nghiệp nông thôn cần được tương trợ đầu tư đổi mới , vận dụng các tiến bộ về khoa học- kỹ thuật- công nghệ, cải tiến kiểu dáng, chủng loại sản phẩm để đáp ứng được gu, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Theo đại biểu của tỉnh Bình Định, việc tuyển lựa, ngành nghề đầu tư để phát triển sinh sản công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phải hợp với định hướng, quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội, ngành công nghiệp của từng địa phương từ đó nghiên cứu tham mưu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tuyển lựa hướng đầu tư thích hợp để các cơ sở hăng hái chủ động tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ công thương nghiệp Hồ Thị Kim Thoa đánh giá: Các hoạt động khuyến công trong thời kì qua đã góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất thị trường.

Thứ trưởng cũng đề nghị hội nghị tiếp tục triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 11 về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, quyết định 389 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về chương trình hành động của ngành trong năm 2014. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nội dung thực hiện khuyến công theo Nghị định 45, chú trọng về chương tình tương trợ xây dựng biểu diễn kỹ thuật, chuyển giao KHCN, đào tạo nghề, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản xuất sạch hơn, tương trợ tiêu thụ sản phẩm…

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top