Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

 

 

Khách hàng giao du tại Cục Thuế TP.HCM. Ảnh: THU HÒA

 

Thách thức lớn


Bà Nguyễn Thị Cúc, chủ toạ Hiệp hội tham mưu thuế Việt Nam cho biết, thời kì nộp thuế của DN được đề cập cách đây 7 năm với 1.050 giờ, sau đó giảm xuống 941 giờ và mới đây là ngân hàng Thế giới đánh giá là 872 giờ/năm. Nghị quyết 19 của Chính phủ đề nghị phải tụ tập cải cách thủ tục hành chính thuế để ngay từ cuối năm nay giảm thời kì thực hành thủ tục khai thuế, nộp thuế xuống còn không quá 300 giờ/năm.

 

>>> Xem thêm: dịch vụ kê khai thuế hàng tháng


Đến năm 2015 phải giảm xuống bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm, giảm số lần nộp thuế xuống tối thiểu bằng với mức làng nhàng của các nước trong khu vực. Như vậy, cả cơ thuế quan và Bảo hiểm tầng lớp phải giảm được 701 giờ, trong đó, cơ quan thuế phải giảm được 416 giờ, còn 121 giờ; Bảo hiểm từng lớp giảm được 285 giờ, còn 50 giờ.
Đây là thách thức lớn đối với Bộ Tài chính, trong khi số giờ nộp thuế theo cách tính của Ngân hàng Thế giới còn bao gồm cả thuế và bảo hiểm tầng lớp, trong khi 2 cơ quan này độc lập với nhau. Để giảm được số giờ nộp thuế, ngoài chính sách  của quốc gia, DN tăng cường khai thuế, bảo hiểm điện tử, nếu không phải dùng dịch vụ đại lý thuế thì mới giảm được thời gian nộp thuế.

 

>>> Xem thêm: hệ thống sổ sách kế toán


Bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban cải cách và hiện đại hóa Tổng cục Thuế cho biết, Tổng cục Thuế đã phân tách và đưa ra một số căn do khiến số giờ nộp thuế tại Việt Nam còn cao.
Trong đó, do DN mất nhiều thời gian để chuẩn bị tài liệu, sổ sách, hồ sơ chứng từ để phục vụ cho việc tính thuế; do còn nhiều quy định trong chính sách thuế khác biệt so với quy định của kế toán DN; tờ kê khai thuế GTGT còn nhiều mẫu biểu , bảng kê phụ lục; việc kê khai điều chỉnh, đối chiếu hóa đơn mua, bán hàng hóa, dịch vụ với chứng từ tính sổ, tờ khai thương chính làm tăng thêm khối lượng công việc và thời kì của DN; Thuế GTGT đã được khai theo quý đối với DN có doanh thu đến 20 tỷ đồng, nhưng chưa được ghi nhận giảm tần suất kê khai; khai thuế điện tử đã được triển khai nhưng chưa quy định bắt; thuế TNDN còn phải tạm nộp hàng quý và quyết toán năm nên DN phải tính tình mất thời kì và tăng số lần nộp thuế…

 


Sửa ngay 6 thông tư can hệ đến thuế
Theo bà Hoàng Thị Lan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban canh tân và đương đại hóa Tổng cục Thuế, để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm số giờ nộp thuế, Tổng cục Thuế đã soát lại quờ các văn bản pháp quy để sửa theo sự việc chứ không đợi sửa theo kế hoạch như cách làm từ trước đến nay. Tới đây 6 thông tư của Bộ Tài chính liên can đến công tác thuế sẽ được sửa đổi, bổ sung.
Theo Bộ Tài chính các thông tư, sửa đổi bổ sung lần này sẽ được Bộ Tài chính cắt giảm rất nhiều biểu mẫu tờ khai thuế, bỏ nhiều chỉ tiêu mà trong sổ kế toán của DN không có, sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn, chứng từ… vốn mất rất nhiều thời kì, công sức của  DN trong thời kì qua, nhằm đơn giản hóa việc kê khai, tính thuế, DN không phải mất nhiều thời kì cho việc kê khai, nộp thuế.
Chả hạn, sửa đổi quy định về hóa đơn được quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC: bỏ hóa đơn xuất khẩu hàng hóa, sửa quờ các nội dung có liên can đến hóa đơn xuất khẩu; bổ sung quy định các trường hợp lập hóa đơn giao cho khách hàng được lập Bảng kê chi tiết số hóa đơn đã lập, không cần liên lưu; việc lưu trữ có thể in ra giấy hoặc lưu điện tử; thời hạn nộp mỏng dùng hóa đơn của DN mới thành lập cùng với hạn khai thuế GTGT theo tháng, quý.
Đối với thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC sẽ được sửa đổi theo hướng: hồ sơ quyết toán thuế TNCN không thắt phải kèm theo chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong trường hợp tổ chức chi trả đã kết thúc hoạt động; Quy định nơi nhận hồ nguyên sơ thuế đối với cá nhân chủ nghĩa có thu nhập từ thừa kế, quà tặng là chứng khoán và phần vốn góp sẽ được sửa đổi từ cơ thuế quan quản lý đơn vị phát hành thành nơi ngụ của cá nhân nhận thừa kế, quà tặng; thời kì nộp thuế đối với cá nhân chủ nghĩa cho thuê tài sản là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (quy định bây chừ là thời khắc nộp hồ sơ)…
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ các giải pháp, đối với thuế GTGT, mở rộng đối tượng được vận dụng kê khai thuế GTGT theo quý bằng việc điều chỉnh mức doanh thu từ 20 tỷ đồng/năm lên mức 50 tỷ đồng; bỏ quy định DN phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khi đến kì hạn thanh toán, chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.
Đối với thuế TNDN, DN chỉ kê khai quyết toán thuế TNDN 1 năm 1 lần; tự xác định và tạm nộp thuế trong năm; trình Quốc hội cho phép chỉ quy định khống chế 15% đối với phí quảng cá, không khống chế các khoản chi tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng, môi giới, tiếp tân, khánh tiết…

 

>>> Xem thêm: quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Vụ trưởng Vụ thu - Bảo hiểm từng lớp cho biết, liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm từng lớp có 2 nhóm: các thủ tục hồ sô can hệ đến chính sách và nhóm thủ tục hồ sơ liên can đến tổ chức thu bảo hiểm tầng lớp còn 7 thủ tục hồ sơ.


Do Cơ quan Bảo hiểm vừa tổ chức thu, vừa tổ chức chi các khoản liên can đến lợi  quyền của con người nên số giờ thực hiện giờ tương đối lớn. Theo bà Nga, để giảm 50% số giờ nộp bảo hiểm tầng lớp, ngành Bảo hiểm sẽ đẩy mạnh áp dụng CNTT, trong năm 2015 triển khai trong toàn ngành phần mềm nghiệp vụ liên thông giữa các bộ phận, cấp mã cá nhân, xây dựng quy trình nghiệp vụ liên thông; đẩy mạnh giao du hồ sơ điện tử, bây giờ tại Bình Dương đang thực hiện đã giảm tải rất nhiều việc đi lại của DN trong việc giao tiếp, DN rất hài lòng…
Với các giải pháp nêu trên, hầu hết các DN dự tại hội thảo tỏ ra bằng lòng và trông chờ sự thay đổi đột biến này. Vày theo các DN hiện nay, có quá nhiều văn bản, thủ tục liên tưởng đến chính sách thuế, các DN chỉ mong muốn hiểu và thực hành đúng chính sách thuế.

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top