Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

1. Bạn đọc tại hòm thư điện tử thang241070@yahoo.Com hỏi: Thu nhập năm 2013 của tôi có tháng cao và tháng thấp, tổng thu nhập cả năm là 326 triệu đồng. Tôi có 4 người phụ thuộc (2 đứa con nhỏ và hai bà mẹ già). Vậy tôi phải đóng thuế thu nhập các nhân (TNCN) là bao lăm. Xin cám ơn.

Giải đáp:

Do câu hỏi chưa rõ Bạn là cá nhân chủ nghĩa ngụ hay cá nhân chủ nghĩa không hàm theo quy định của Luật thuế TNCN, và Bạn thuộc trường hợp tự quyết toán hay ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo quy định và thu nhập năm 2013 của bạn bao gồm thu nhập từ những nguồn nào nên chúng tôi xin đáp nguyên tắc như sau:

 

>>> Xem thêm: công ty dịch vụ kế toán thuế

 

 

Trường hợp bạn là cá nhân chủ nghĩa ngụ và thuộc diện tự quyết toán thuế  TNCN, thu nhập mà Bạn nhận được trong năm 2013 là thu nhập từ lương hướng tiền công và 4 người phụ thuộc mà Bạn có trách nhiệm nuôi dưỡng đều đáp ứng điều kiện về người phụ thuộc để được tính giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì theo quy định của pháp luật về thuế TNCN, cách xác định số thuế TNCN mà Bạn phải đóng được tính như sau:

+ Tổng thu nhập năm 2013 là 326 triệu đồng, giả thiết rằng khoản thu nhập này là thu nhập sau khi đã giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc.

+ Tính các khoản giảm trừ gia đạo:
(1) Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là: 9 triệu đồng /tháng x 12 tháng = 108 (triệu đồng)
(2) Giảm trừ cho người phụ thuộc: 3,6 x 4 x 12 tháng = 172,8 (triệu đồng)
=>Tổng giảm trừ gia đạo: 108+172,8 = 280,8 (triệu đồng).

Giả thiết tổng số tiền giảm trừ gia cảnh của Bạn như trên (vì bạn không liệt kê các khoản đóng góp từng lớp khác như làm từ thiện, quyên góp ủng hộ…). Vậy:
+ Thu nhập tính thuế năm 2013: 326 – 280,8 = 45,2 (triệu đồng)
+ Thuế TNCN năm 2013 tính theo biểu Lũy tiến từng phần: 45,2 x 0,05 = 2, 26 (triệu đồng).

Bạn phải nộp thuế TNCN cho năm 2013 là 2,26 triệu đồng

 

>>> Xem thêm:  dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

 

2.Bạn đọc tại hộp thư điện tửnhungvan931@gmail.Com hỏi: Tôi ở nhà trông 2 con nhỏ và mẹ chồng 80 tuổi, tôi có mở cửa hàng bán đồ dùng hoc sinh. Chồng tôi làm thêm về sửa sang máy tính, nên đăng ký thuế kinh doanh khoán hộ gia đình là "sang sửa thiết bị văn phòng, photo copy làm ngoài giờ", Chỉ 2-3 tháng mới ghi 1 hóa đơn GTGT 2-3 triệu và phải cộng thuế TNCN vào hóa đơn và chịu thuế GTGT cho ngành nghề kinh dinh foto 7%, như vậy đúng hay sai?.

Đáp:

Do câu hỏi của bạn không rõ nên chưa có cơ sở để giải đáp chuẩn xác. Để biết quy định cụ thể về chính sách thuế TNCN và thuế GTGT đối với hộ khoán, bạn có thể tìm đọc quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN (Điều 8) và tham khảo thêm quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.

 

>>> Xem thêm: dịch vụ kế toán doanh nghiệp

 

3. Độc giả tại hòm thư điện tửnguyenthidan.Tb@gmail.Comhỏi: Công ty tôi là công ty du lịch lữ hành. Bên tôi có tổ chức các tour đi nước ngoài. Ví dụ: tổng tiền tour là 100 triệu (chưa có GTGT) trong đó có 50 triệu là tiền vé đi nước ngoài với thuế suất 0%. Vì thế khi xuất hóa đơn, tôi chia thành: Tiền tour không chịu thuế: 50triệu; Tiền tour chịu thuế: 50 triệu. Cộng tiền hàng: 100 triệu. Thuế VAT 10%: 5 triệu. Tổng tiền tính sổ: 105 triệu. Như vậy khi khai trên bảng kê PL01-1GTGT thì khai như thế nào ạ?

Giải đáp:

Bạn kê khai giá trị và tiền thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ (HHDV) bán ra trong kỳ, căn cứ vào Bảng kê hóa đơn GTGT của HHDV bán ra mẫu số 01-1/GTGT. Căn cứ để lập dựa vào hóa đơn GTGT bán ra trong kỳ tính thuế, bạn kê khai thảy hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ.

* Cách lập Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra mẫu số 01-1/GTGT:
- Mục 1,2,3,4: Khai các hóa đơn bán HHDV nảy sinh trong kỳ, theo từng nhóm HHDV: HHDV không chịu thuế, HHDV chịu thuế với các mức thuế suất 0%, 5%, 10% => Số liệu tổng hợp về doanh thu và tiền thuế GTGT tại phần này được dùng để lập Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT tại các chỉ tiêu tương ứng;
- Mục 5: HHDV không phải tổng hợp trên TK 01/GTGT:
+ Khai các hóa đơn bán HHDV bán đại lý đối với đại lý bán đúng giá hưởng huê hồng => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT;
+ Khai các hóa đơn xuất trả hàng ủy thác du nhập => Số liệu không đưa lên TK thuế GTGT.

Trường hợp Công ty bạn có tổng tiền tour là 100 triệu (chưa bao gồm GTGT), trong đó có 50 triệu là tiền vé đi nước ngoài với thuế suất 0% và 50 triệu tiền vé chịu thuế GTGT với thuế suất 10% thì khi khai trên bảng kê 01-1/GTGT bạn sẽ kê 50 triệu tiền vé đi nước ngoài với thuế suất 0% vào Mục 2 Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% và 50 triệutiền vé chịu thuế GTGT với thuế suất 10% vào Mục 4 Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% của Bảng kê.

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top