Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Ảnh minh họa.

Cụdịch vụ báo cáo thuế hàng thángthể, quý I/2014, Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS) thu về 899,98 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2013.

Trong đó, doanh thu từ dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi tăng còn doanh thu từ dịch vụ khác lại giảm. Doanh thu từ dịch vụ vận tải đạt 896,8 tỷ đồng, tăng hơn 133 tỷ đồng so với quý I/2013. Doanh thu từ các dịch vụ khác giảm từ 4,3 tỷ đồng xuống còn 3,1 tỷ đồng quý I/2014.

Quýcông ty dịch vụ kế toánI vừa qua, doanh thu từ hoạt động tài chính bất ngờ tăng gấp 11 lần, đạt 1,3 tỷ đồng vào quý I/2014 trong khi cùng kỳ 2013 chỉ đạt 112 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý đầu năm VNS thu về 103,2 tỷ đồng, gấp gần 1,6 lần con số lợi nhuận quý I/2013 là 65,07 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 80,53 tỷ đồng, gấp 1,6 lần con số LNST cùng kỳ 2013.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 32,4%, từ 208,5 tỷ đồng đầu năm giảm còn 140,9 tỷ đồng cuối quý I/2014.

Hàng tồn kho biến động không nhiều, giảm từ 5,16dịch vụ kê khai thuếtỷ đồng đầu năm xuống còn 5,06 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn tăng 43,5 tỷ đồng lên 268,2 tỷ vào cuối quý I. Vay dài hạn cũng tăng 114 tỷ đồng lên 558,6 tỷ đồng cuối quý I.

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top