Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Theo bẩm trình Đại hội, năm 2013, các chỉ tiêu về sinh sảnkế toán dịch vụvà kinh doanh của Công ty đều vượt so với kế hoạch. Cụ thể, doanh thu đạt 2.440 tỷ đồng, bằng 105% năm 2012; sản lượng đạt 48,324 tấn, tăng 1%; lợi nhuận trước thuế đạt 376,5 tỷ đồng, tăng 1%. Dự định, tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 25% bằng tiền mặt.

ĐHCĐ sẽ duyệt kế hoạch năm 2014 với doanh thu 2.650 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2013; sản lượng 52.500 tấn; lợi nhuận trước thuế 393 tỷ đồng. Công ty sẽ dành 252,3 tỷ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị và hoàn thiện nhà xưởng tại quận Dương Kinh (Hải Phòng); dành 150 tỷ đồng cho việc đầu tư dây chuyền sinh sản sản phẩm cỡ lớn (ống HDPEdịch vụ kế toán thuếDN2000 và ống HDPE 2 vách DN1200) để đón đầu và phục vụ cho các dự án trọng điểm nhà nước, góp phần mở rộng thị phần cũng như tăng doanh thu bán hàng.

Thu Lê

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top