Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

HLG: Giải trình KQKD công ty mẹ Q4/2013 HLG: Ông Phạm Phúc Toại - CT.HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cp HLG: Ông Phạm Phúc Toại - CT.HĐQT đã mua 21.890 cp HLG: Ông Phạm Phúc Toại-Chủ tịch HĐQT chưa­ mua 1.000.000 cổ phiếu HLG: Ông Phạm Phúc Toại-Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu HLG: Ông Phạm Phúc Toại-Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu Xem thêm

  Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long ( HLG )   công bố kết quả kinh doanh năm 2013 của riêng công ty mẹ.


Trong riêng quý 4/2013, HLG đã trích lập 59,6 tỷ đồng đề phòng đầu tư vào công ty con, chi phí tài chính vì vậy đội lên tới 66 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 14,5 tỷ đồng quý 4/2012. Đây cũng là duyên do cho khoản lỗ khủng 63,6 tỷ đồng năm riêng quý 4 của HLG dù rằng doanh thu vẫn đạt 17,4 tỷ đồng, tăng 52,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, Tập đoàn Hoàng Long báo lỗ 70,8 tỷ đồng, so với khoản lãi 37,9 tỷ đồng năm 2012.

 

Quý 4 và cả năm 2013, HLG đã   cải thiện tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần  so với cùng kỳ 2012. Tuy nhiên, tỷ trọng nói trên vẫn ở mức cao, ăn mòn lãi gộp trong kỳ của công ty.

 

Các chỉ tiêu kinh dinh chính của HLG như sau:

 

 

 

 

Tại thời khắc cuối năm 2013, nợ ngắn hạn của HLG lên tới 674 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với đầu năm và bằng 2,5 lần tài sản ngắn hạn tại cùng thời điểm. Chính cho nên, chúng tôi song song lưu ý nhà đầu tư về khả năng thanh toán của HLG.

 

Kết quả kinh doanh HLG và giải trình .

 

  Minh Thư  

  Theo Trí Thức Trẻ/HSX  

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top