Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Chốt phiên ngày 21/1, giá cổ phiếu HTI tăng 0,1% so với phiên ngày 20/1, đạt 10.300 đồng/cổ phiếu.

 

 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã HTI) thông tin về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Theo đó, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam Công ty TNHH MTV đã mua vào thành công 623.730 cổ phiếu HTI, nâng mức sở hữu tại công ty này lên 9.355.950 cổ phiếu.

Trước giao thiệp, cổ đông này sở hữu 8.732.220 cổ phiếu, ứng với 35% vốn điều lệ HTI. Giao tiếp mua thành công, ngày nay, Tổng công ty Đầu tư Phát triển tỉnh thành và Khu Công nghiệp Việt Nam Công ty TNHH MTV đang nắm giữ 9.355.950 cổ phiếu HTI, ứng với 37,5% cổ phần.

Mục đích của việc mua vào lượng lớn cổ phiếu này là để thực hiện Đề án tái cơ cấu Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam tuổi 2013-2015 theo Quyết định của Bộ Xây dựng.

Ngày đổi thay sở hữu là vào 21/1/2014.

Chốt phiên ngày 21/1, giá cổ phiếu HTI tăng 0,1% so với phiên ngày 20/1, đạt 10.300 đồng/cổ phiếu. Với giá này, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển thành phố và Khu Công nghiệp Việt Nam Công ty TNHH MTV đã phải chi khoản tiền là 6,42 tỷ đồng để nâng mức sở hữu tại Idico lên 37,5%.

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top