Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Phó Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Lễ Ký kết cộng tác.

 

>>> Xem thêm: làm sổ sách kế toán

 

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp

Đồng chí Nguyễn Văn Cẩn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chủ trì Lễ ký. Cùng dự buổi lễ có các đại biểu trong nước và Quốc tế đến từ Liên minh VBF; một số thành viên thuộc Liên minh VBF; Phòng thương nghiệp và công nghiệp Việt Nam (VCCI); Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và các đơn vị chức năng của Tổng cục thương chính.

Phát biểu mở đầu tại Lễ ký, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết: thực hiện Chiến lược phát triển thương chính đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y, hệ thống Hải quan đã tích cực, chủ động thực hành các mục tiêu đốn mà chiến lược đề ra. Một trong những nội dung nhằm thực hành các mục tiêu nêu trên là nghiên cứu, xây dựng và khai triển chương trình hiệp tác quan hệ đối tác thương chính - Doanh nghiệp. Để thực hành nội dung này, nhiều hoạt động đã và đang được ngành thương chính triển khai trong những năm vừa qua, trong số các hoạt động đó là Ngành đã thành lập nhóm công tác thương chính - Doanh nghiệp tại Tổng cục Hải quan và tổ tham mưu thương chính - Doanh nghiệp tại các Cục Hải quan địa phương.

Lễ ra mắt Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận cộng tác về cơ chế thông tin, tương trợ và tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp giữa Tổng cục thương chính với Liên minh diễn đàn DN Việt Nam, giữa Tổng cục Hải quan với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam là những hoạt động cụ thể, bước đi  tiếp theo trong chương trình phát triển Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp mà ngành thương chính đang hăng hái thực hành và hướng tới, nó tạo ra một kênh thông tin quan trọng và thiết lập cơ chế phối hợp giữa cơ quan thương chính với Liên minh VBF và VCCI.

 

>>> Xem thêm: báo cáo thuế

 

Bước tiến quan yếu

Thỏa thuận hợp tác cũng như hoạt động của Nhóm công tác Hải quan - Doanh nghiệp hướng tới đích: thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, quốc gia về phát triển đội ngũ doanh gia, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh dinh thuận lợi, thông thoáng hơn; thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thương nghiệp, xuất nhập cảng bình đẳng, lành mạnh; chỉ dẫn, tương trợ doanh nghiệp xuất du nhập thực thi đúng các quy định của luật pháp về Hải quan, nâng cao hiệu quả quản lý và sáng tỏ hóa hoạt động của thương chính, nâng cao năng lực và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực  Hải quan.

Sự kiện này là một bước tiến quan yếu trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và triển khai chương trình quan hệ đối tác thương chính - Doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công công tác cải cách đương đại hóa của ngành. Do đó, trong thời kì tới, các hoạt động ký kết hao hao sẽ được khai triển với các hiệp hội doanh nghiệp… nhằm tiếp chuyện tạo điều kiện thuận tiện và tương trợ tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động xuất nhập cảng, từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý doanh nghiệp của Hải quan sang cơ chế Hải quan phục vụ và cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.

 

>>> Xem thêm: dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

 

 

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Liên minh VBF và VCCI cùng nhận định, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những gắng của ngành thương chính trong việc canh tân thủ tục hành chính, hiện đại hóa, cam kết bảo đảm và hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động xuất du nhập và mong rằng sau lễ ký, các bên sẽ hỗ trợ và tăng cường hợp tác hơn nữa để xúc tiến và tạo điều kiện cho hoạt động thương nghiệp cũng như hoạt động xuất nhập cảng của cộng đồng DN./.

 

Theo MOF

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top