Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

 

Tính đến ngày 15/7/2014, Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thu nhập với 69 nước/vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách: (a) miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc (b) khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và làm sổ sách kế toán vào tài sản.

 

 Theo tin từ Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 7-2014, Chính phủ Việt Nam đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với 69 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có 60 Hiệp định có hiệu lực thi hành.

 

Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho các DN đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh: Internet.

 

 

Hiệp định này nhằm mục đích loại bỏ việc đánh thuế trùng cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định với Việt Nam và ngược lại; cũng như tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan Thuế Việt Nam với cơ quan Thuế các nước trong công tác quản lý kế toán giá rẻ thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế thu nhập và thuế tài sản.

Về phía Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ, có hiệu lực thi hành tại Việt Nam nhằm tạo thuận lợi hơn cho các DN thực hiện các thủ tục áp dụng Hiệp định.

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ tiếp tục xúc tiến, đàm phán, ký kết Hiệp định tránh đánh thuế trùng với một số nước, vùng lãnh thổ chưa ký kết.

 

 

 

 

X

Bạn đã sử dụng chức năng này. Bạn phải đợi 24h nữa để có dịch vụ kế toán thuế thể sử dụng lại!!!

 

Hiệp định chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam hoặc là đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam hoặc đồng thời là đối tượng cư trú của Việt Nam và Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam

Các loại thuế áp dụng trong các Hiệp định thuế là các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản được quy định cụ thể tại từng Hiệp định. Trong trường hợp của Việt Nam, các loại thuế thuộc phạm vi áp dụng Hiệp định là:

- Thuế thu nhập doanh nghiệp; và

- Thuế thu nhập cá nhân.

 

 

 

 

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top