Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Hà Nội

Khẩn trương xác định mức ngân sách hỗ trợ Bắc Kạn xây đựng các khu tái định cư

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến về vốn đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 2, tỉnh Bắc Kạn theo đề nghị của Bộ Tài chính và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải.

Lập dự án sai chính sách?
Điển hình là dự án ĐCĐC tại bản Piêng, xã Vân Tùng (huyện Ngân Sơn) có mức đầu tư hơn 27,96 tỷ đồng từ NSNN, nhằm ổn định, sắp xếp ĐCĐC cho 46 hộ dân (định cư mới 25 hộ, định cư tại chỗ 21 hộ); với quy mô đầu tư trên diện tích sử dụng công ty dịch vụ kế toán đất xây dựng dự án khoảng 90.000 m2, mỗi hộ tái định cư sẽ được cấp 300m2 đất ở và 3.000m2 đất sản xuất; có tuyến đường giao thông dài 311,74 m, đường điện 0,4 kV dài 1,007km, có cầu treo, có nhà văn hóa và hệ thống thủy lợi tưới tiêu cho 25ha ruộng, cấp thoát nước sinh hoạt cho số hộ trên sinh sống ổn cư.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xác định mức ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dịch vụ kế toán trọn gói dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 2 như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2014.

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 279 đoạn nối Quốc lộ 3 với Quốc lộ 2 có tổng mức đầu tư là 1.529,4 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án được triển khai trên địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang.

Được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, trong những năm qua  tỉnh Bắc Kạn có hàng chục dự án định canh định cư được ưu ái đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ tiền ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua thanh tra đã phát hiện trong 18 dự án chỉ có 7 dự án phát huy hiệu quả, một số dự án định canh định cư (ĐCĐC) chậm tiến độ, một số dự án phải dừng vì xác định không đúng đối tượng ĐCĐC, gây lãng phí, thất thoát nhiều tỷ đồng…

Phần giải phóng mặt bằng được tách thành các tiểu dự án độc lập giao địa phương thực hiện, trong đó tiểu dự án giải phóng mặt bằng tại Bắc Kạn là 113,9 tỷ đồng. dịch vụ kế toán thuế tại hà nội Tổng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho dự án đến nay là 1.435 tỷ đồng, trong đó đã bố trí để giải phóng mặt bằng tại tỉnh Bắc Kạn là 93,23 tỷ đồng.

Để giải phóng mặt bằng dự án cần phải thực hiện xây dựng 2 khu tái định cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (việc giải phóng mặt bằng trên địa phận tỉnh Tuyên Quang không phải xây khu tái định cư tập trung).

 

 
Coppyright © Công Ty Tư Vấn Quản Lý Thuế Hà Nội
Top